Välkommen till OHIS!

Oral history i Sverige (OHIS) är ett nätverk för forskare som arbetar med oral history i sin forskning eller som är intresserade av oral history. Vi som i dag är ansvarig för nätverket: Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap, och Malin Thor Tureby, professor i historia, är också två av nätverkets grundare.

Vi har varit aktiva som nätverk sedan 2012 och genomgått olika faser. Initialt hade vi stöd av Riksbankens Jubileumsfond (2012-2015), men också av Genusvetenskap vid Stockholms universitet. Sedan 2020 har vi haft stöd av Malmö universitet, där vi som är ansvariga för nätverket nu är verksamma. Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI), vid Fakulteten för lärande och samhälle, där Malin Thor Tureby är professor, har bistått med medel för att genomföra seminarium. Detta innebär också att om Stockholms universitet under de inledande åren utgjorde ett nav för verksamheten, är det sedan några år tillbaka Malmö universitet som är noden i vårt arbete.

Syftet med OHIS, när det bildades, var att skapa en plattform för utbyte och samverkan. Vi ville skapa bättre förutsättningar för oral history i Sverige, bidra med kunskap om både samtid och historia genom ny forskning, men också synliggöra den forskning och kunskap som fanns. Nu över tio år senare vet vi att vi faktiskt uppnått några av de mål vi strävade efter. Det innebär inte att vi är färdiga, men nätverket kan arbeta på ett annat vis i dag än 2012.

Grunden i vårt nätverk och vår verksamhet har hela tiden varit seminariet. Vi har sedan 2012 arrangerat en mängd olika seminarium och workshops, deltagit i både nationella och internationella konferenser, arrangerat en större nationell konferens (23-24 oktober 2014) och ett flertal sessioner på de nationella Historikermötena. Vi som är aktiva i nätverket är forskare verksamma vid olika lärosäten i Sverige, men vår verksamhet präglas inte minst av våra internationella utbyten och kontakter. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk med både andra organisationer, nätverk och enskilda forskare runt om i världen. Under de inledande åren drev vi en blogg (http://oralhistoryinsweden.blogspot.se) som i dag fungerar som ett arkiv. Vår facebook-sida fungerar som en mötesplats och plats för information. (Oral History In Sweden - Facebook)!

Mot bakgrund av att vi i dag båda är verksamma vid Malmö universitet är många av våra seminarium arrangerade i Malmö, men eftersom vi och de forskare vi arbetar med är utspridda runt om i världen är våra seminarium nu för tiden oftast digitala eller hybrida. Du är varmt välkommen att delta! Ta kontakt med någon av oss, så ser vi till att du får information om våra kommande evenemang: malin.thor@mau.se eller annika.olsson@mau.se

Malin Thor Tureby är professor i historia vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI), vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Mer information om hennes forskning finner du på: https://mau.se/personer/malin.thor/

Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap, är Dekan för Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet. Mer information om hennes forskning finner du på: https://mau.se/personer/annika.olsson/

ORAL HISTORY IN SWEDEN                                                                                                                                                                                                         www.oralhistory.se