Publikationer

Introducerande verk

Abrams, Lynn. Oral History Theory. Routledge, London, 2010

Handbook of Oral History. Redigerad av Charlton, Thomas L.; Myers, Lois, E. & Sharpless, Rebecca. Altamira Press, Lanham, 2008

Muntlig historia. Redigerad av Hansson, Lars & Thor, Malin. Studentlitteratur, Lund, 2006

The Oral History Reader. Redigerad av Perks, Robert & Thomson, Alistair. 2nd ed. Routledge, London, 2006

The Oxford Handbook of Oral History. Redigerad av Ritchie, Donald A. New York: Oxford University Press, 2011

 

ORAL HISTORY IN SWEDEN                                                                                                                                                                                                         www.oralhistory.se